Publicado 30/4/2019 17:18:50 +02:00CET

Andorra, Frana i Catalunya signen un conveni per a la collaboració en fauna salvatge i espcies cinegtiques

Agencia Catalana de Noticias
ACN

El document engloba la planificació, les actuacions tcniques, la vigilncia i la formació del personal implicat en aquestes tasques

ACN

Andorra la Vella.-El Govern d'Andorra, el Govern de Frana, Generalitat de Catalunya i, Conselh Generau d'Aran han signat aquest dimarts un memorndum per millorar la gestió coordinada transfronterera als Pirineus, en matria de fauna salvatge i espcies cinegtiques. Aquest acord té com a objectiu augmentar l'eficcia dels serveis i actuacions comuns. Amb aquest memorndum, es configura una eina per a la millora de la cooperació entre les quatre administracions en diversos mbits de treball que engloben quatre rees: la planificació, el seguiment i la gestió de la fauna salvatge i de les espcies cinegtiques; les actuacions tcniques de suport a la gestió de la fauna salvatge i de les espcies cinegtiques; la vigilncia, la inspecció i el control de la fauna salvatge i espcies cinegtiques i dels seus hbitats; i la formació del personal implicat en aquestes tasques.

En els darrers anys, les quatre institucions han treballat conjuntament en matria de medi ambient, impulsant diverses accions coordinades. En concret, una collaboració activa entre l'Oficina Nacional de Caa i Fauna Salvatge de la República de Frana (ONCFS) i el Cos d'Agents Rurals del DARP per a la realització de serveis fronterers en temes de medi ambient, caa i fauna salvatge.També entre el Conselh Generau d'Aran i la Generalitat de Catalunya a través de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat- Conselh Generau d'Aran, i entre el Govern d'Andorra i la Generalitat en projectes ambientals transfronterers.Aquest document va encaminat a millorar l'intercanvi d'informació, elaboració d'estratgies i intervencions en comú, l'intercanvi de materials i prctiques per millorar l'efectivitat i l'eficcia dels serveis i la millora de la capacitació del personal implicat mitjanant la realització conjunta i coordinada de formació prpia dels seus mbits de competncia.El síndic d'Aran, Carles Barrera, ha expressat la satisfacció de totes les parts en rubricar-se un memorndum que consolida el futur i permet tenir criteris homogenis per treballar en una mateixa línia.Comissió de seguiment per concretar propostesPer tal de fer el seguiment i control de l'execució d'aquest memorndum d'entesa, també es constitueix una Comissió de seguiment formada per dos representants de cada administració, que es reunir com a mínim un cop a l'any. El grup s'encarregar de definir les actuacions a realitzar en el marc d'aquest acord, del control i el seguiment, i del calendari de treball, així com de coordinar l'intercanvi d'informació, entre altres.Per tal de concretar els termes de la collaboració, totes les parts han signat a Andorra el memorndum d'entesa, vigent per als prxims quatre anys. L'han rubricat la secretria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subir i el director general dels Agents Rurals del Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, Marc Costa per part de la Generalitat de Catalunya; el Síndic del Conselh Generau d'Aran, Carlos Barrera; i per part del Govern d'Andorra el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell; i el director del Cos de Banders, Miquel Rossell.