Publicado 27/2/2019 15:36:43 +01:00CET

AMPLIACIÓ:La Universitat de Vic aporta 110 MEUR cada any a leconomia catalana

El centre genera 1.942 llocs de treball, dels quals gairebé un miler són directes

ACN

Vic.-La Universitat de Vic aporta 110 MEUR cada any a leconomia catalana. Aquesta és la principal dada que es desprn de lestudi que el centre ha presentat aquest dimecres. Daquests 110 MEUR, 85 es queden a la comarca dOsona, mentre que la resta es filtren a comarques venes com el Bages, el Ripolls, els Vallesos o el Barcelons. Respecte a un estudi anterior de lany 2002, limpacte al territori sha multiplicat per més del 2,5. En termes de creació de llocs de treball, la UVic ocupa 2.000 persones, de les quals gairebé un miler de forma directa. Lestudi no inclou les dades relatives a la Facultat de Medicina, que es va posar en marxa lany passat, ni tampoc els del campus de Manresa.

Lactivitat universitria que es genera a la Universitat de Vic aporta 110 MEUR a leconomia catalana. Segons es mostra en lestudi que ha dirigit el professor i investigador de la UVic-UCC, Enric Casulleras, la xifra de limpacte econmic sorgeix de la suma dels 35,5 MEUR de la despesa directa que genera la UVic, més els 35,9 de les despeses indirectes que realitzen els estudiants i, la resta -38,7 MEUR- de la despesa induda (activitats que fan els provedors per a professors i estudiants).De lestudi que ha dirigit el professor Casulleras amb dades del curs 2017-2018, en termes comarcals, la contribució al PIB osonenc és de l1,82%. Si també es té en compte la riquesa generada indirectament, la xifra seleva al 2,365% del PIB. Pel que fa als 1.942 llocs de treball que genera la UVic, 998 són directes i 944 indirectes. Dels directes, Casulleras ha destacat que gairebé la meitat són a jornada completa, mentre que la resta són a temps parcial. Per sectors, 223 llocs de treball pertanyen a serveis (comer, transport i hostaleria) i en segon lloc hi hauria el sector agroalimentari, predominant a la comarca. Els gairebé 2.000 llocs de treball de la universitat representen l1,88% dels llocs de treball a tot Osona. Enric Casulleras ha explicat que en lestudi sha tingut en consideració els alumnes matriculats de graus, msters oficials i doctorats del curs 2017-2018, la despesa corrent de la FUB i la FESS, les inversions, la massa salarial i la despesa dels estudiants. Daltra banda, la recerca no inclou limpacte que genera la formació contínua a la universitat, que compta amb uns 4.000 estudiants. Ni tampoc es té en consideració la Facultat de Medicina, que tot just ha engegat dos dels sis cursos. Des de la universitat han explicat que en el proper estudi ja es tindr en compte Medicina i preveuen que limpacte econmic rondi els 10 MEUR. De la seva banda, el rector, Josep-Eladi Baños, ha destacat que el primer estudi que es va fer sobre limpacte econmic de la universitat feia referncia al seu naixement, i quan encara es posava en dubte si la UVic tiraria endavant. Els resultats de lestudi que sha presentat aquest dimecres, en canvi, són les dades relacionades amb la fase de consolidació. En uns anys, ha assenyalat Baños, sespera poder presentar les dades relatives a lexpansió del centre. El rector també ha remarcat la importncia i el retorn que té una universitat ael territori on sinstalla. Baños ha assenyalat lexistncia daltres estudis sobre la universitat que sestan realitzant i que sespera presentar properament. En primer lloc hi ha en marxa un estudi per valorar limpacte econmic que té la universitat de Manresa al territori, com el que sha presentat a Vic aquest dimecres. De manera conjunta, també sest realitzant un estudi de limpacte qualitatiu de la UVic-UCC i que té en compte aspectes culturals i socials.